Category Archives: Serbia

Nešto više od statistike: vlada govorila o padu stope nezaposlenosti, iako raste broj nezaposlenih?

Pre više od mesec dana ovde sam postavio pitanje kako je moguće da se istovremeno smanjuje i broj zaposlenih i stopa nezaposlenosti. Na jučerašnjoj konferenciji za štampu ministra za rad ponovljena je tvrdnja da se stopa nezaposlenosti smanjuje 7 meseci za redom i da je sada za 3.8% manja nego što je bila krajem septembra 2013. i iznosi 20.3%.

Pošto se nigde ne vidе znaci oporavka privrede, na primer, industrijska proizvodnja pada, a manji je i ukupan broj zaposlenih, postavlja se pitanje da li je pad stope nezaposlenosti realan ili fiktivan? Kako je moguće da stopa nezaoslenosti pada, ako se ništa drugo u ekonomiji ne menja i čak postoje negativni trendovi?

Continue reading Nešto više od statistike: vlada govorila o padu stope nezaposlenosti, iako raste broj nezaposlenih?

Advertisements

Išaj Landa: „Šta reči uopšte znače?“ Preliminarna razmatranja o fašizmu, socijalizmu, liberalizmu i semantici

Čudno je to što moramo da uronimo u semantiku pre nego što postavimo pitanje o tome šta je fašizam zapravo bio. Ipak, to je neophodno jer se mnoga važna pitanja koja se odnose na prirodu fašizma tiču i načinâ na koje su se određene reči koristile i kako se i dalje koriste. Ovo je tim važnije ako imamo u vidu da glavna struja u današnjoj istoriografiji insistira na tome da, ako želimo da shvatimo fašizam, moramo same fašiste držati za reč. S obzirom na ideju koja u poslednjih dvadeset godina sve više dobija na značaju, fašistička ideologija se ne sme više odbacivati kao puka „papazjanija“ nedovršenih i opskurnih ideja, ni kao cinična, propagandna dimna zavesa korišćena zarad lakšeg sprovođenja stvarnih, i od nje različitih, političkih ciljeva. Pristup Zeva Šternhela, koji je isprva formulisan kao zvučan zahtev da se „fašizam uzme za ozbiljno“ a fašistička ideologija postavi u središte naše rasprave, sada postaje nešto poput hegemone paradigme.1 Vodeći istoričari priznaju njegov uticaj i govore o „novom konsenzusu“ u pogledu istraživanja fašizma kojim se odlučujuća uloga pripisuje ideologiji (Griffin 1998: 15). Prema Itvelu (Eatwell, 1996: 313), „fašizam je najbolje definisan kao ideologija“…

Continue reading Išaj Landa: „Šta reči uopšte znače?“ Preliminarna razmatranja o fašizmu, socijalizmu, liberalizmu i semantici